SALADS

Bostana Salatası / Gavurdağı Salatası / Çoban Salatası

SALADS

Salads

Bostana Salatası Farm Salad 15 TL
Gavurdağı Salatası Mountain Salad 15 TL
Çoban Salatası Shepherd Salad 10 TL
Göbek Salata Letuce Salad 10 TL
Yeşil Salata Green Salad 10 TL
Cacık Yogurt Salad 10 TL